Vítejte na stránkách českých Skills

Představíme Vám svět jedné velké soutěže – soutěže v odborných dovednostech a olympiádu řemesel, která je oslavou lidské zručnosti a kvalitní kvalifikované práce.

Ambicí organizace Skills Czech Republic je dovést Českou republiku ke členství v mezinárodním hnutí Skills (WorldSkills a EuroSkills) .

Je nám proto velkou ctí i radostí, že na našich stránkách můžeme oznámit členství České republiky v organizaci WorldSkills Europe!

Dne 16. 9. 2020 byla Valnou hromadou WSE schválena oficiální žádost České republiky o obnovené členství v této organizaci. Národní autoritu získala Hospodářská komora České republiky, která je reprezentantem ČR v tomto hnutí.

Mladým lidem do 25 let se tak otevírají dveře velké evropské soutěže v odborných dovednostech.